Rapporten er udarbejdet i 2021 og indeholder en opsamling på landsdækkende forskning og undersøgelser på området. Tilsammen giver de et indblik i, hvilke overvejelser, der generelt ligger bag forældrenes skolevalg.

Derudover tegner rapporten et nuanceret billede af alle indsatser i Børn og Unge- både lokale og bydækkende. Til grund for anbefalingerne ligger en større undersøgelse af data og af strukturelle forhold, der kan være med til at forklare tilslutningen til de aarhusianske folkeskoler. Sideløbende er der gennemført interviews på fem folkeskoler - Hasle Skole, Sølystskolen, Katrinebjergskolen, Sødalskolen og Søndervangskolen.

Det er på den baggrund, at rapporten kommer med en række anbefalinger og handlingsforslag til, hvordan skolerne i Aarhus kan øge deres tiltrækningskraft og styrke fastholdelsen af elever med særligt fokus på udskolingen.

Rapportens overordnede anbefaling er, at alle folkeskoler i Aarhus skal arbejde aktivt med at blive forældrenes førstevalg igennem hele barnets skoleliv. Det anbefales, at skolens ledelse og skolebestyrelse har en årlig drøftelse af emnet.

Der er udarbejdet et hjælperedskab til brug for skolernes arbejde med rapportens anbefalinger. Redskabet indeholder en guide til udvælgelse af relevante data; en række refleksionsspørgsmål til understøttelse af den lokale drøftelse samt inspiration til, hvordan skolernes arbejde med rapportens anbefalinger kan tilrettelægges.

Vil du vide mere?