Foreninger, der samarbejder med Børn og Unge

Arbejder din forening sammen med skoler, dagtilbud eller klubber i Aarhus Kommune? Se en oversigt herunder.

Hvis du og din forening vil arbejde mere formaliseret sammen med Aarhus Kommune til gavn for børn og unge fra 0-18 år eller mangler på listen selvom I er del af et samarbejde, så kontakt Børn og Unges frivilligteam på frivilligbu@aarhus.dk.

Småbørnsfamilier som ønsker støtte og erfaringsudveksling

Hvad: Støtte, hjælp og venskabelig kontakt samt erfaringsudveksling for nye småbørnsfamilier.

Hvem: Home-start Familiekontakt

Kontakt: aarhus.home-start.dk

Forældre, der vil besøge plejehjem med deres baby

Hvad: Forældre med babyer på plejehjem – med snak, hygge og rytmik for alle generationer

Hvem: Samværd

Kontakt: legpaaplejehjem.dk

Børnefamilier som ønsker støtte, og som ikke har en sag ved socialforvaltningen

Hvad: Forældreven som støtter forældrene i at skabe forandringer i hjemmet fx omkring struktur, konflikter, opdragelse eller lign.

Hvem: Folkekirkens Familiestøtte

Kontakt: folkekirkensfamiliestotte.dk

Børn der mangler en ekstra voksen til oplevelser og nærværende samvær

Hvad: En frivillig voksen, som screenes og matches med et barn ud fra fælles interesser til langvarig venskabsrelation

Hvem: Børns Voksenvenner

Kontakt: voksenven-aarhus.dk

Børn 0-18 år der har brug for rådgivning. Også rådgivning for forældre, lærere o.l.

Hvad: Rådgivning og bisidning ved svigt, mobning, skilsmisse gennem BørneTelefonen, sms og chat. ForældreTelefonen. FagTelefonen for ansatte. Tilbud om sommerlejr.

Hvem: Børns Vilkår

Kontakt: bornsvilkar.dk

Børn og familier, som af økonomiske eller sociale årsager har en presset hverdag

Hvad: Forskellige arrangementer for børn og deres forældre ca. en gang om måneden. Tilbud om sommerlejr for 6-11-årige. Red Barnet Aarhus – Familieoplevelsesklub.

Hvem: Red Barnet

Kontakt: redbarnet.dk/vaer-med/lokalforeninger/aarhus-lokalforening

Børn fra økonomisk trængte familier

Hvad: Tilbud om sommerlejr 8-12 år. Julepakkeuddeling. Hjælper også familier med handicap eller sygdom ved akut nød.

Hvem: Børnenes Kontor - Aarhus

Kontakt: www.bornenes-kontor.dk

Børn, der lever med psykisk sygdom i nærmeste familie

Hvad: Samtaleforløb om barnets/ den unges vilkår og trivsel. Forældrerådgivning, familiesamtaler og/eller individuelle samtaler. Gruppeforløb for unge pårørende i alderen 14-18 år.

Hvem: SIND Pårørenderådgivning

Kontakt: www.sindpaaroerende.dk

12-17-årige med psykisk sygdom i nærmeste familie

Hvad: Gruppeforløb for pårørende 12-14 år og 15-17 år for at imødegå ensomhed og bekymringer. Børnene skal opleve, at de ikke er alene. Der er jævnaldrende i samme situation.

Hvem: Bedre Psykiatri

Kontakt: www.bedrepsykiatri.dk/afdeling/aarhus

Børn hvis forældre eller søskende er alvorligt syge eller døde

Hvad: Behandling til børn, der får brug for professionel hjælp ifm. forældres eller søskendes sygdom eller død. Derudover rådgivning til voksne omkring barnet.

Hvem: Børn, Unge og Sorg

Kontakt: bornungesorg.dk

Flygtningefamilier

Hvad: Lektiehjælp. Netværksfamilier/-personer. Juridisk rådgivning og hverdagsrådgivning. Kontingentstøtte til fritidsaktiviteter.

Hvem: Dansk Flygtningehjælp - frivilligafdelingen

Kontakt: line.miller.sukrow@drc.ngo

Skolebørn som har svært ved at få hjælp til lektier hjemme

Hvad: Lektiehjælp på biblioteket

Hvem: Forskellige frivilligorganisationer

Kontakt: aakb.dk/lektiecafe

Familier hvor et familiemedlem har eller har haft kræft

Hvad: Rådgivning, samtalegrupper, foredrag, aktiviteter for kræftpatienter, pårørende og efterladte. Faglig sparring for ansatte.

Hvem: Kræftens Bekæmpelse – Kræftrådgivningen i Aarhus

Kontakt: cancer.dk/hjaelp-viden/raadgivning/radgivninger

Unge som har eller har haft kræft 15-29 år

Hvad: Støtte, oplysning og inspiration. Temaaftener, hvor vi snakker, griner, græder og meget mere.

Hvem: Ungkræft - Kræftens Bekæmpelse

Kontakt: cancer.dk/ungkraeft

Børn i Tilst, Bispehaven og Gellerup, der har brug for hjælp til at gå til en aktivitet

Hvad: Hjælp til at gå til en foreningsaktivitet fx karate, svømning, spejder, volleyball, dans, håndbold, fodbold og hjælp til fritidspas.

Hvem: ForeningsMentor Aarhus

Kontakt: foreningsmentor.dk

Anonym rådgivning til unge 12-25 år

Hvad: Anonym rådgivning gennem chat. Chatten er åben mandag-torsdag kl. 12-18. Ingen problemer er for store eller for små.

Hvem: Headspace

Kontakt: headspace.dk

Unge mellem 15 og 25, der føler sig ensomme

Hvad: Mødested med fællesskab og nye venner for unge, der føler sig ensomme.

Hvem: Ventilen

Kontakt: ventilen.dk/aarhus

Fællesskab for unge der føler sig ensomme - 16-30 år

Hvad: Samtalegrupper og netværksgrupper, hvor de unge arbejder med deres udfordringer.  Bofællesskab i Aarhus N.  Sociale arrangementer med forskellige aktiviteter.

Hvem: HUSRUM

Kontakt: husrum.dk

Psykisk sårbare unge 16-35 år

Hvad: Aktivitetsfællesskab som mødes tirsdag kl. 16-21 til klubaften, hvor vi laver mad sammen, spiller spil og hygger. Ud-af-huset aktiviteter fx biografture m.m.

Hvem: Sind Ungdom

Kontakt: facebook.com/SINDUngdom

Flygtningementor for unge 16 til 35 år

Hvad: Mentor og mentee aftaler selv samvær efter aftale, og de laver hvad de har lyst til. Aktiviteten hjælper unge flygtninge med at lære byen at kende og give dem sociale oplevelser.

Hvem: Ungdommens Røde Kors – FlygtningeMentor

Kontakt: urk.dk/aktiviteter

Flygtningefamilier

Hvad: Lektiehjælp. Cykelkursus. Juridisk rådgivning og hverdagsrådgivning. Netværksfamilier/-personer. Jobklub og hjælp til uddannelse. IT-café. Samtalecafé og sprogtræning.

Hvem: Dansk Flygtningehjælp – frivilligafdelingen

Kontakt: flygtning.dk/frivillig/vores-arbejde

Unge med flygtningebaggrund 15-30 år

Hvad: Unge med og uden flygtningebaggrund mødes om fælles aktiviteter, fx madfællesskabet ”Madmekka”, Ung-til-Ung fritidsaktiviteter, dans for piger, volleyball og fodbold.

Hvem: DFUNK– Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Kontakt: facebook.com/dfunkoestjylland/