Det øgede fokus kommer som et led i byrådets aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Tovshøj og Bispehaven. Læs mere om aftalen her  

Den prioriterede indsats med forældresamarbejdet skal være med til at give børnene en den bedst-mulige start på livet, og skal bidrage til at skabe alderssvarende sproglige kompetencer blandt børnene. Her er der et særligt fokus på både forældreansvar og forældrekompetencer, der skal understøtte et styrket læringsmiljø i hjemmet - dermed skabe en værdifuld sammenhæng mellem hjem og dagtilbud. Med det øgede fokus på både hjemmebesøg og afholdelsen af forældreforløb, er formålet at komme endnu tættere på forældrene og dermed give dem de kompetencer og den inspiration til både leg og læring med barnet i hjemmet, som de har brug for – og som de efterspørger.

Grafik over tiltagene i Vestbyen

Hjemmebesøg

I Brabrand og Tovshøj Dagtilbud tilbydes alle børns forældre et årligt hjemmebesøg af medarbejdere fra dagtilbuddet - både i børnehave, vuggestue og dagpleje. Hjemmebesøget er ét af flere virkemidler i et stærkt sammenhængende forældresamarbejde. Der er fokus på, at forældre og personale får et tæt kendskab til hinanden, styrker relationen og har en gensidig forventningsafstemning omkring barnets hverdag i dagtilbuddet. Samtidig er der fokus på relevante temaer for samarbejdet om barnets læring, udvikling og trivsel.  

Forældreforløb

I Brabrand og Tovshøj Dagtilbud tilbydes alle børns forældre ligeledes at deltage i et forløb til udvikling af viden og kompetencer, samt konkrete redskaber i forhold til forældrerollen. Forældreforløbene består af en række mødegange, som tager form som workshops i dagtilbuddet. Her kan forældrene få inspiration og redskaber til forskellige aktiviteter med børnene, som de kan tage med hjem og afprøve mellem møderne.   

Indholdet i forløbene er koblet til familiernes hverdag og giver dem redskaber til at håndtere håndgribelige situationer i hverdagen. Forløbene kan eksempelvis omhandle børnenes kognitive, sociale, sproglige og motoriske udvikling og temaer som kost, søvn og leg. Forløbet indledes med et hjemmebesøg inden opstart i dagtilbud samt et introduktionsmøde i selve dagtilbuddene.

 

Kontakt

Har du spørgsmål angående det øgede fokus på forældresamarbejdet, er du velkommen til at kontakte projektlederne: 

Ellen Margrethe Bang emla@aarhus.dk

Anne-Sophie Lynggaard anslyn@aarhus.dk