I Aarhus er legepladser og skolens udearealer åbne for alle - og vi håber du har lyst til at bruge dem.

Indimellem oplever vi dog, at gæster efterlader dåser, cigaretskodder eller affald- og i nogle tilfælde er der begået hærværk. Det skaber utryghed lokalt, og det ønsker vi at forebygge.

Derfor deler vi på denne side tips og tricks til, hvordan vi sammen kan passe godt på byens mange legepladser og skolegårde, så de fortsat kan være et trygt og rart sted at mødes og være sammen.

I løbet af sommeren sætter vi skilte op på legepladser og på skolens udearealer. Her opfordrer vi alle til at bruge skraldespanden, så børn i dagtilbud og skoler kan lege og færdes frit.

Vi gør også en ekstra indsats for at fange de unges opmærksomhed. Langt de fleste unge passer godt på udeområderne, men der er nogle, der har lidt sværere ved det.

De unge fortæller, at der ofte ikke er skraldespande nok. Derfor sætter vi ekstra skraldespande ud om aftenen og op til weekenden, hvor der ofte er mere aktivitet på udearealerne.

Samtidig vil de unge blive mødt af Miljø-Mågens på sociale medier, skraldespandsmærker mv. Med et glimt i øjet vil han minde dem om at huske skraldespanden - se materialer nedenfor.

Som forælder kan du hjælpe os med at holde lokalområdet trygt og sikkert.

Her får du et par tips:

  • Vær opmærksom, når du går tur i dit område eller lufter hunden om aftenen. Tag evt. en skraldepose med.
  • Gå i dialog med de unge på en positive måde, hvis du oplever en uhensigtsmæssig adfærd.
  • Ser du, eller hører du via dit barn om kriminalitet, er det vigtigt, at du anmelder det til politiet.
  • Du kan kontakte dit barns skole, fritidsklub eller skrive til SSP, hvis du oplever episoder, der bekymrer dig: ssp@mbu.aarhus.dk

I Tilst samarbejder en række lokale kræfter for at skabe tryghed i området.

Allerede nu har de sat flere bæredygtige initiativer i gang:

  • Unge har indspiller musikvideo, der opfordrer andre unge til at passe godt på deres lokalområde - se nedenfor.
  • Unge hjælper med at skabe attraktive udemiljøer. De bliver bl.a. inddraget i at renovere klubbens udearealer og bygge udendørsmøbler.
  • Ledere og medarbejdere fra den lokale skole, klub og dagtilbud er sammen med Gadeplan og boligforeningen i gang med at planlægge sommerferieaktiviteter for områdets børn og unge.
  • Gruppen i Tilst har været med til at udvikle en handleplan, der fortæller hvad man som leder eller medarbejder kan gøre her og nu, hvis man oplever en utryg eller uhensigtsmæssig adfærd på legepladsen eller skolens udearealer.