SMG har et tværfagligt team af instruktører, som består af lærere, politi, klubpædagoger og socialrådgivere.

Instruktørerne faciliterer en konstruktiv dialog mellem forældre, elever og lærere i skolernes 7., 8. og 9. klasser som skal gøre de voksne klogere på, hvordan de kan støtte op om at skabe robuste børn og unge.

Et SMG-arrangement tager fat i nogle af de dilemmaer, man som ung og forældre oplever i hverdagen. Arrangementet indledes med en præsentation af det gode ungdomsliv - efterfølgende præsenteres det tema, som klassen har valgt blandt temapakkerne:

  • Sundhed- rusmidler, fysisk og psykisk sundhed mv.
  • Klassefællesskaber- Trivsel, den gode ven og klassens sociale kapital mv.
  • Sociale medier- digitale udfordringer, netetik mv.