I de første skoleår har forældre fuld opmærksomhed på barnets skoledag. Som årene går, og som børnene bliver ældre, falder forældrenes engagement i skolen ofte.

Samtidig synes mere end hver fjerde ung i 8. klasse, at det er svært at tale med sine forældre, og at de voksne viser for lidt interesse for deres liv.

Projektet Styrket forældrevejledning i udskolingen skal styrke de fagprofessionelles kompetencer i forhold til vejledningen af forældrene. Det skal dermed gøre en forskel i samarbejdet med forældrene om deres barn. Projektet skal danne grundlag for udvikling af en ny praksis i skoler og fritids- og ungdomsskoler, som er mere virkningsfuld. Den nye praksis arbejder med forældre som ressource og skal opkvalificere forældresamarbejdet.

Styrket forældrevejledning

Projektet er et udviklingsprojekt, som skal bidrage til at flytte et mindset. Vi vil ændre forestillingen om, at unge i udskolingsalderen kan klare sig selv, til en forståelse af at forældre stadig spiller en vigtig og afgørende rolle i de unges liv. Projektet handler derfor om to ting:

  • Udvikling af konkrete metoder til forældreinvolvering
  • At ændre både forældres, unges og fagprofessionelles mentale modeller

Børnene og de unge brug for hjælp og støtte til at sætte ord på, reflektere over og finde sig til rette i de særlige udfordringer og livsopgaver, udskolingsalderen byder på. Den opgave skal forældre, skole og fritids- og ungdomsskole (FU) være fælles om sammen med de unge. I det fællesskab udvikler, afprøver og evaluerer vi den gode praksis.

Spot On

SPOT ON spillet skal sikre en større grad af dialog til skole-hjem-samtalerne, så vi skaber rum for samtale mellem forældre og børn. Spillet bygger på KvaS Vital-modellen, med et helhedsorienteret syn på den unge, som sikrer at den unge blive set og hørt. Forældre og børn spiller SPOT ON som forberedelse til skole-hjem-samtalen. Videoen her på siden er velegnet til forældremøder eller på et teammøde for udskolingen.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt projektleder Mette Hardis Jakobsen: mhja@aarhus.dk / 41 87 40 73