Et stærkt ledelsesfokus er afgørende for, at vi lykkes med at udvikle stærkere læringsfællesskaber og en ny samarbejdskultur på tværs af organisationen.

For at skabe og fastholde en fælles retning på tværs af alle ledelsesniveauer i Børn og Unge afholder vi ledelseskonferencer og distriktslederseminarer hvert andet år for alle ledere på tværs af dagtilbud, skoler, UngiAarhus og Fællesfunktionerne. 

På Børn og Unges fælles ledelseskonference i 2018 blev lederne for første gang præsenteret for arbejdet med stærkere læringsfællesskaber som den fælles vej til at styrke børn og unges læring, udvikling og trivsel. Foruden et indblik i det teoretiske og værdimæssige fundament, som stærkere læringsfællesskaber hviler på, satte ledelseskonferencen fokus på samarbejdet mellem ledelse og ressourcepersoner/faglige fyrtårne samt praksisnær ledelse tæt på kerneopgaven.

Nedenfor kan du se tre oplæg fra ledelseskonferencen i 2018 og blive klogere på, hvad ledelse af stærkere læringsfællesskaber kræver.

Næste fælles ledelseskonference i Børn og Unge afholdes i marts 2022.