Børne- og ungepolitikken er Aarhus byråds fælles vision for børn og unge, som vokser op i Aarhus – og dermed også det fælles værdigrundlag for vores arbejde i Børn og Unge.

Visionen er, at vores børn og unge skal udvikle

  • robusthed, livsduelighed og kreativitet
  • at de faglige, personlige og sociale kompetencer skal styrkes
  • sideløbende med lysten til at lære og evne til at samarbejde og indgå i fællesskaber

Det er ikke et mål i sig selv at udvikle stærkere læringsfællesskaber. Målet er at løfte børn og unges trivsel, læring og udvikling og skabe en samarbejdskultur, der styrker den professionelle dømmekraft.

Ved at styrke den professionelle dømmekraft og udvikle den faglige identitet giver læringsfællesskabet os nye perspektiver på vores handlinger og hjælper os til at træffe bedre beslutninger i vores praksis. Samtidig styrker det fællesskabet om opgaven både lokalt og på tværs af organisationen.

 

Introduktion til SLF med direktør i Børn og Unge, Martin Østergaard Christensen