I foråret/sommeren 2020 afholdte skoler, dagtilbud, UngiAarhus og Fællesfunktionerne møder med henblik på at gøre status på det lokale arbejde med udviklingen af stærkere læringsfællesskaber. Til møderne deltog den lokale ledelse, faglige fyrtårne / ressourcepersoner og en læringspartner.

Formålet med hvert enkelt møde var at drøfte det forgange års arbejde med stærkere læringsfællesskaber og gøre status, videndele og producere data i forhold til de næste skridt i den lokale udvikling.

Møderne mundede ud i avissider fra hvert enkelt tilbud med hovedpointer, erfaringer og overvejelser om næste skridt. De er samlet her med henblik på videndeling på tværs af Børn og Unge og med andre interesserede. Avissiderne giver dig et indblik i Børn og Unges udvikling og progression på alle niveauer. Du kan blive inspireret af handlinger og erfaringer, der har skabt læring hos andre og bruge det i din egen organisation eller afdeling.

Læs avissiderne herunder. Rigtig god læselyst.