Praksisfortællinger

Den lokale udvikling af stærkere læringsfællesskaber i Børn og Unge er godt i gang. Nedenfor kan du se udvalgte eksempler på, hvordan ledere og medarbejdere i dagtilbud, skoler og fritids- og ungdomsklubber (sam)arbejder i stærke læringsfællesskaber.

Metoder og redskaber

Metodehåndbogen

Stærkere læringsfællesskaber er en fælles tilgang til at skabe en styrket samarbejdskultur. Arbejdet i stærke læringsfællesskaber kan tage mange former, men fælles for disse er, at udvikling af praksis systematisk gøres til et fælles anliggende.

I Børn og Unge arbejder vi med metodehåndbogen, som er en samling af metoder, redskaber og skabeloner, som kan benyttes til at stilladsere samarbejdet i stærke læringsfællesskaber. Redskaberne vedrører blandt andet samarbejdsaftaler, dagsordensskabeloner, afholdelse af reflekterende dialoger og facilitering af det gode møde.

Pejlemærker

Vi ved fra forskningen, at der er fire centrale pejlemærker for udviklingen af stærke læringsfællesskaber. Under hvert pejlemærke er der handlinger og tegn, der skal være til stede for at et team, en arbejdsgruppe eller en afdeling arbejder som et stærkt læringsfællesskab.

Pejlemærkerne er et dialogredskab, der giver mulighed for at undersøge og være nysgerrig på, hvor vi er i kulturudviklingen af stærkere læringsfællesskaber i den enkelte enhed og i hele Børn og Unge, samt hvad der kan være næste bedste skridt.