Vi undersøger, erfarer og lærer, hvordan vi med ændret adfærd kan optimere vores forbrug hjemme og i institutioner.  

Det pædagogiske personale er rollemodeller for børn og unge i forhold til ressourceforbrug og er undersøgende om at begrænse forbruget.

Inspiration: