Fremtidens Grønne Borgere handler om at klæde børn, unge og voksne på, så vi får den nødvendige viden, bliver motiveret og er handlekompetente i en bæredygtig fremtid.  

Bæredygtighedsindsatsen i Børn og Unge i Aarhus Kommune skal være en integreret del af kerneopgaven og arbejdet med læring, udvikling og trivsel for alle børn og unge. 

Fremtidens Grønne Borgere er en del af Børn og Unges pædagogiske og didaktiske arbejde med klima, bæredygtighed og grøn omstilling - Et arbejde i børnehøjde for at nå Aarhus Kommunes mål om at være CO2-neutral i 2030.

Fremtidens Grønne Borgere arbejder med seks temaer, der har fokus på børn og voksnes hverdag: natur, mad, indkøb, forbrug, transport og affald. 

Grøn omstilling i Børn og Unge
I en introduktion til grøn omstilling i Børn og Unge præsenterer vi et udpluk af de mange grønne indsatser, lokalt og i forvaltningen. Men der er hverken nemme eller hurtige løsninger på grøn omstilling, så introduktionen peger også på en række centrale udfordringer for det videre arbejde.(Hent som PDF)

Sammen om en bæredygtig fremtid

Læs om rammen for Børn og Unges indsats for grøn omstilling:  

KLAR, PARAT, BÆREDYGTIG er til underviseren eller den pædagogiske medarbejder, som vil tale med klassen, klubben eller i en helt tredje sammenhæng om klima og bæredygtighed i børnehøjde.

Formålet med materialet er at give børn en begyndende forståelse for, hvad bæredygtighed handler om – og hvor de selv kan gør noget i deres hverdag.

Materialet er udviklet af Aarhus Kommune, med hjælp fra lærere og børn fra flere skoler og en klub. Materialet og børnenes dialog kræver ikke nogen forudgående viden om klima eller bæredygtighed, så det er bare om at komme i gang.

Find KLAR, PARAT, BÆREDYGTIG med vejledning, video og materialer til print