Vi kan begrænse overforbrug og formulere egne værdier om forbrug.

Det pædagogiske personale er rollemodeller for bæredygtig trivsel og et bæredygtigt værdisæt i børnehøjde. Ved indkøb indtænkes materialevalg, holdbarhed, genbrug, leje og bytte.

Undervisningsmateriale

Redesign: Nyt liv til gammelt kluns” til hhv. 3.-4. klasse og til 5.-6. klasse

Inspiration: