Målet er at vi spiser mere grønt, og vi skal have erfaring med at dyrke noget spiseligt og kende de officielle kostråd. 

Det pædagogiske personale er naturlige rollemodeller i forholdet til de officielle kostråd og for en bæredygtig madkultur. 

Inspiration til undervisningsforløb:  

Inspiration til viden:

Verdensmål og madkundskab til udskoling, bind 1 om mad og bæredygtighed og bind 2 med opskrifter. Kan lånes i klassesæt på Center for Læring.