Vi skal bevare og udvikle nysgerrighed for naturen og verden omkring os, så vi trives og har lyst til at blive klogere og bidrage til en bæredygtig hverdag. 

Det pædagogisk personale arbejder bevidst som rollemodeller for børn, unge og kolleger. Vi er nysgerrige og undersøgende i forhold til natur og miljø og agerer med omtanke for miljø, klima- og naturbelastning.

Inspiration til undervisning og pædagogiske forløb:  

Undervisningsmateriale: