Vi skal inspirere hinanden og samle erfaring med, hvordan vi selv og i fællesskab kan bidrage til at minimere affaldsmængden. 

Alle arbejdspladser i Børn og Unge skal affaldssortere efter samme retningslinjer som private husholdninger. Vi arbejder på at undgå at bruge overflødigt sølvpapir.

Det pædagogisk personale skal forstå og bruge den fungerende affaldssortering i Aarhus Kommune og være rollemodeller for affaldsminimering og affaldssortering.   

Ledere og teknisk service samarbejder med forvaltningen om at etablere udendørs affaldsbeholdere og indendørs skraldespande lokalt i daginstitutioner og på skoler. 

Inspiration til det pædagogiske arbejde med affaldsminimering og sortering: 

Download bog om Rappe-Skralde til daginstitutioner og indskoling (PDF)

Bestil jeres egne fysiske bøger om Rappe-Skralde – kontakt Birte Buhl 

Vi har stadig en del bøger, så hvert barn kan få sin egen med hjem. 

 

Se hvordan Rappe-Skralde-stomp og sang kan engagere de yngste børn i affaldssortering og genbrug.

Rappe-Skraldebogen kan med fagter og sange få børn til at tænke over affald og sortering, og forældrene i gang med selv at læse og snakke med børnene, så familierne inspireres til grønnere valg.

Se 3 min. film når Rappe-Skralde sorterer affald.

Et innovativt undervisningsforløb, hvor I bliver klog på affald og skal få ideer til affaldsminimering og sortering på jeres skole (minimum 3x2 lektioner).

Alle skoler i Aarhus har fra efteråret 2020 affaldssorteret ligesom private husstande. Det giver derfor rigtig god mening at bruge affaldsemnet pædagogisk på alle klassetrin.

Undervisningsmaterialet "For godt til at være skidt" er udarbejdet som et grundmateriale, der med styring fra dig som lærer, kan bruges på alle klassetrin.

Dog er der hjælp at hente i forholdet til niveautilpasning i lærervejledning og noter til de enkelte slides.

Hent "For godt til at være skidt"-materialer