Vi skal inspirere hinanden til at bruge kroppens egen drivkraft til transport til og fra daginstitution, skole og fritidsinteresser. 

Vi skal have mindst en daglig gå- eller cykletur.

Det pædagogiske personale er bevidste om at de er rollemodeller for bæredygtige transportvalg.