Center for Læring indkøber og udlåner fælles analoge læremidler og digitalt udstyr, der leveres direkte til skolerne i Aarhus.

Vores ambition er at understøtte elevernes læring ved at stille et bredt udvalg af varierede og tidssvarende læremidler til rådighed for lærere og elever.

Vi yder didaktisk rådgivning og vejledning i brug af fælles analoge og digitale læremidler i forbindelse med lærernes forberedelse og planlægning, udarbejdelse af læringsforløb samt faglige udvikling.

Center for Læring tilbyder desuden vejledning og konsulentbistand i forbindelse med udvikling af PLC. Vi faciliterer netværk for læringsvejlederne på tværs af skolerne i kommunen.

Du kan læse mere om Center for Læring og følge os på vores facebookside.