Center for Læring indkøber og udlåner fælles analoge læremidler og digitalt udstyr, der leveres direkte til skolerne i Aarhus.

Samlingen består af ca. 200.000 materialer, og Center for Læring har 220.000 udlån årligt til skolerne i Aarhus Kommune.

Vores ambition er at understøtte elevernes læring ved at stille et bredt udvalg af varierede og tidssvarende læremidler til rådighed for lærere og elever.

Vi yder didaktisk rådgivning og vejledning i brug af fælles analoge og digitale læremidler i forbindelse med lærernes forberedelse og planlægning, udarbejdelse af læringsforløb samt faglige udvikling.

Center for Læring tilbyder desuden vejledning og konsulentbistand i forbindelse med udvikling af PLC. Vi faciliterer netværk for læringsvejlederne på tværs af skolerne i kommunen.

Du kan læse mere om Center for Læring og følge os på vores facebookside.