I tæt samarbejde med de faglige organisationer og BUPL’s lederforening, har vi skrevet et fælles pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune. 

Grundlaget fletter det nationale pædagogiske grundlag fra dagtilbudsloven med vores lokale børne- og ungepolitik, værdisæt og strategier. Det fælles pædagogiske grundlag er vores afsæt for at udarbejde den pædagogiske læreplan.

 

Med sparring fra FOA, BUPL og Dagtilbudslederforeningen har vi udarbejdet en skabelon til den styrkede pædagogiske læreplan. Den følger de fastlagte temaer fra dagtilbudsloven suppleret med blandt andet overskrifter om personale og ledelse. Vi har valgt at udarbejde refleksionsspørgsmål, der gerne skal lede tankerne og drøftelserne i retning af, hvordan man kan omsætte det lokalt. Skabelonen er de aarhusianske dagtilbuds redskab til at udarbejde deres egen pædagogiske læreplan.

Vejledningen er til inspiration og kan bruges til arbejdet med de 12 pædagogiske mål som en del af den pædagogiske læreplan, og til arbejdet med en styrket evalueringskultur i dagtilbuddene. Samtidig er den en hjælp til at evaluere arbejdet med den pædagogiske læreplan.

Pædagogiske medarbejdere kan få viden og konkrete redskaber til at arbejde med den styrkede læreplan på personaleworkshops, og en app gør det muligt at involvere forældrene.  

Hop ind i historien er et aktionslæringsforløb for pædagogiske medarbejdere og 1 - 6-årige børn. I forløbet går børnene på opdagelse i legens forunderlige verden og bruger kroppen, sanserne og fantasien til at fortælle historier med. Undervejs bliver der arbejdet med børneperspektiv, leg, og dannelse og med skabelsen af stærke børnefællesskaber.

Forløbet kan foregå i institutionen, legestuen eller i Børnekulissens Eventyrrum på Center for læring. Det bygger på arbejdet med den pædagogiske læreplan og er opbygget af en personaleworkshop, lege-og- fortælleseancer med børn og voksne samt løbende refleksionsmøder.

Forløbet bygger på aktionslæringsprincipper, og der medfølger en Kif kaf kuffert med inspirationsmateriale til videre fordybelse.

Kif kaf kuffert (PDF)

 

Personaleworkshops

I eventyrrummet afholdes også personaleworkshops for dagtilbud, hvor det pædagogiske personale får inspiration og værktøjer til at omsætte den pædagogiske læreplan til praksis med fokus på læreplanstemaerne æstetik, fællesskab og kultur, sprog og kommunikation samt krop, sanser og bevægelse.

Personaleworkshoppen byder på faglige inputs og konkrete værktøjer til at skabe læringsaktiviteter med fokus på rum, krop og sanser med afsæt i børneperspektiv, leg, fantasi og nysgerrighed. På workshoppen arbejder personalet blandt andet med stemmens og kroppens virkemidler i historiefortælling, og hvordan brugen af rekvisitter og indretning kan give liv til både fortælling og leg.

Involvering af forældrene

Lege og fortællinger fra dagtilbuddet kan fortsætte hjemme sammen med forældrene med Kif kaf kuffert app, Det er lege-app for 2 - 6-årige børn, som bygger videre på det pædagogiske arbejde i dagtilbud og eventyrrummet. 

I Kif kaf kuffert app finder du:

  • Leg-og-syng-med-musikvideoer og inddragende historier. Sange med gentagelser, fagter og bevægelser styrker barnets forståelse og hukommelse for sprog
  • Interaktive billeduniverser med hav, slot, skov, byggeplads og Bamses fødselsdag som legetema, hvor barnet kan trykke på og flytte figurer rundt i et tegnet univers og indrette rum på nye måder. Legene lægger op til, at barnet kan bruge sin fantasi, eksperimentere og prøve sig frem.

Kif kaf kuffert app kan hentes gratis i App Store eller Google Play.

 

Her er vores skabeloner til evaluering af arbejdet med den pædagogiske læreplan.