Børn og unge udvikler sig og indgår i fællesskaber med andre børn og unge i en verden fyldt med muligheder og udfordringer. Fritidspædagogikken og fritidsundervisningen understøtter alle børn og unge i at mestre dette. Fritidspædagogiske tilbud af høj kvalitet har stor betydning for det gode børne- og ungeliv, for her formes hele mennesker, der både kan lære og være – og både bliver til nogen og til noget.

Den fritidspædagogiske vision indeholder en fælles del, der går på tværs af SFO og UngiAarhus, og en mere målrettet vision for de to områder. Hver af disse er suppleret af en række handlingsinitiativer, som skal medvirke til, at visionen kommer til at leve i praksis og for børnene og de unge.

Særligt for SFO

SFO indgår i et komplementært samarbejde med undervisningen for at skabe de bedste betingelser for, at alle børn oplever mestring af eget liv, gode fællesskaber og demokratisk dannelse.

Disse er pejlemærker for det pædagogiske arbejde i SFO’en. Vejen til trivsel, udvikling, fællesskaber og demokratisk dannelse er belagt med samvær, leg og aktiviteter, både børneinitierede og voksenorganiserede, hele tiden med vægt på at skabe mening hos barnet. Fællesskaberne opstår omkring et fælles udgangspunkt, et fælles tredje – en vild eller fantasifuld leg, et kreativt projekt eller et selvopfundet spil. SFO’en giver dermed andre oplevelser og muligheder for mestring end skolens undervisning.

Se materialet om SFO

Særligt for UngiAarhus

UngiAarhus skal bidrage til, at alle børn og unge får mulighed for at deltage i fællesskaber, og skal understøtte den enkelte i at påvirke og udvikle disse fællesskaber. Børn og unge skal i UngiAarhus opleve at være aktiv aktør i eget liv og i de lokale fællesskaber – og i bydækkende fællesskaber i takt med, at de bliver ældre. Børn og unge oplever medborgerskab og handlekraft i praksis, når de i UngiAarhus kobler viden med handling i afprøvende aktiviteter igennem kreative og konkrete projekter og eksperimenterende løsninger.

Gennem et attraktivt tilbud for de mange er det muligt at sikre børn og unge i udsatte positioner deltagelse i fællesskabet. Alle børn og unge skal opleve sig mødt i de livsomstændigheder, de står i. Udsatte og sårbare børn og unge skal i UngiAarhus opleve at få en hjælpende hånd og den støtte, de har brug for, så de også deltager i fællesskabet på egne præmisser.

Se materialet om UngiAarhus

Processen frem mod en færdig vision

En lang række aktører er inddraget i visionsprocessen – fra forskere, videnspersoner, medarbejdere, ledere, faglige organisationer, forældreorganisationer og – som de måske vigtigste – børnene og de unge selv. Herunder er to rapporter om, hvad børnene og de unge selv udtrykker om deres oplevelse af og ønsker til fritidstilbuddene i Aarhus.