Hvis vi for alvor vil gøre en forskel for unge med komplekse problemstillinger, er der brug for fagpersoner, som tænker i helhedsløsninger og samtidig agerer mere helhedsorienteret. Børn og unges liv og udfoldelsesmuligheder kan ikke anskues ud fra blot ét perspektiv eller én faglighed. Fagpersoner skal i højere grad være i dialog med hinanden og være nysgerrige på hinandens fagligheder med henblik på at lære nyt og handle mere kvalificeret i forhold til de unge.

KvaS-Vital handler om grundforhold ved at være menneske, og således også børns og unges udvikling. Operationaliseringen af teorierne bidrager med en systematisk forståelsesramme, der på tværs af fagligheder og organiseringsstrukturer kan være med til at skabe et fælles sprog til gavn for de unge.

KvaS-Vital er udviklet af Jan Tønnesvang, professor på Aarhus Universitet, og her kan du finde baggrundsmateriale, film og arbejdsmodeller, der kan inspirere og understøtte brugen af KvaS-Vital i praksis.

Se en video om KvaS-Vital i Aarhus Kommune

Hent vores materiale om KvaS-Vital