Praksisnært læringsforløb til det pædagogiske personale

Børns sproglige udvikling i de første leveår har stor betydning for deres videre udvikling af sprog- og læsefærdigheder.

Derfor har vi i Aarhus Kommune udviklet det forskningsbaserede aktionslæringsforløb ”Børns tidlige sprog”, som et tilbud til alle kommunens dagtilbud. Forløbet styrker det pædagogiske personales forudsætninger for at stimulere børns sproglige udvikling.

Målet er at skabe sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet, som fundament for trivsel, læring og udvikling hos alle børn.

Gode resultater af forløbene

En samlet evaluering af læringsforløbene i perioden 2017-2020 viser at forløbene har løftet kvaliteten i sprogmiljøet i dagtilbuddene.

Forløbet fokuserer på:

  • kvaliteten af dagtilbuddets sproglige læringsmiljø - både det fysiske og det interaktionelle.

  • kompetenceudvikling af hele personalegruppen.

  • personalet som sproglige rollemodeller.

  • forskningsbaseret viden om sprogtilegnelse og sproglige læringsmiljøer af høj kvalitet.

  • datainformeret praksisudvikling med afsæt i CLASS (Classroom Assessment Scoring System).

  • sparring på individuelle øvebaner med afsæt i video.

Forløbets udformning

Et forløb strækker sig over cirka et halvt år. Det veksler mellem undervisning og omsætning af den ny viden ved at arbejde i praksis med øvebaner.

Sparring i læringsfællesskaber på stuen er et centralt element i forløbet for at fastholde og understøtte læringen. Videooptagelser af praksis indgår som redskab i sparringen.

Materialer til download

Video: Tip til forældre om sprogstimulering i hjemmet

 

 

 Se filmen med undertekster på YouTube