I kvalitetsrapporten for Aarhus Kommunes dagtilbud fra 2021 blev der peget på, at der fortsat er et behov for at styrke de sproglige læringsmiljøer i dagtilbuddene. Her blev der blandt andet henvist til et ønske om flere tilgængelige bogmaterialer. Samtidig har perioden med Covid-19, hvor praksis – og dermed også arbejdet med bøger – i højere grad er rykket udenfor, medført et øget slid på bøgerne. Derfor skal bogpakkerne være med til at sikre, at dagtilbuddene har bogmaterialer i den fornødne kvalitet til fortsat at understøtte det pædagogiske arbejde med dialogisk læsning og samtidig styrke samarbejdet med forældre om sprog og læsning i form af READ.

Bøgerne i bogpakken er valgt ud fra et ønske om at afspejle den diversitet og mangfoldighed, børn oplever i deres hverdag. Dette kunne eksempelvis være i form af forskellige familieformer, kulturelle baggrunde og følelser. På den måde har alle børn mulighed for at kunne spejle sig i historierne. Der er et bredt udvalg af bøger lige fra pegebøger til bøger med mere abstrakte fortællinger, faglitteratur, alfabetbøger, rim og remser samt eventyr.

Bogpakken til vuggestue og dagpleje 

I bogpakken til vuggestue og dagpleje er der to eksemplarer af hver titel. Dermed er der både bøger til selve institutionen, og bøger, som forældre og børn kan låne med hjem i READ-tasken. I bogpakken medfølger også andre materialer, som kan anvendes i forbindelse med ”READ – sammen om læsning”.

Bogpakken til børnehave 

I bogpakken til børnehave er der udover bøger information om ”READ – sammen om læsning” og eksempler på materialer fra READ-tasken.

Læs mere om READ på aarhus.dk/read.

Oversigt over indholdet i bogpakkerne til vuggestue/dagpleje og børnehave