Materialet udspringer af Børn og Unges investeringer i tidlige, forebyggende indsatser. Det er udviklet på baggrund af efterspørgsel fra dagtilbuddene om et opsporingsredskab, som kan afdække tegn på sproglige vanskeligheder og forsinkelse før 3-års alderen.

Fokus: Tidlig opsporing og stærke sprogmiljøer

Redskabet kan understøtte at dagtilbuddene i arbejdet med en tidlig og systematisk opsporing af sproglige udfordringer. Det giver mulighed for en fælles, systematisk tilgang til arbejde med observationer af de yngste børns sprog og efterfølgende justering og kvalificering af det pædagogiske læringsmiljø med afsæt i data.

Før-Sprog 0-2 kan bruges der hvor man som professionel er i tvivl om eller har bekymring for barnets sproglige / kommunikative udvikling. Der, hvor man har brug for at følge det lidt tættere. Materialet kan også bruges forud for eller i forbindelse med at barnet tages op på et trivselsmøde (PPR) eller som datagrundlag ved sparring hos en faglig vejleder eller konsulent.

Det er også et godt redskab i dialogen med barnets forældre i samarbejdet om at understøtte barnets sproglige udvikling.

Hvordan er materialet bygget op?

Materialet afdækker barnets sproglige udvikling i fire aldersnedslag i 0-2 års-alderen: Ved 6-8 mdr., 9-11 mdr., 12-17 mdr. og 18-24 mdr.

I hvert nedslag vurderes barnets udvikling inden for en række pejlemærker i de fem områder:

  • Samspil
  • Kommunikation
  • Opmærksomhed
  • Sprogforståelse og sproglig bevidsthed
  • Aktivt sprog

Hvordan hænger det sammen med andre materialer?

Materialet supplerer øvrige redskaber, som kommunens dagtilbud allerede bruger, fx Sprogvurdering 3-6 (Hjernen og Hjertet) og TRAS (Tidlig Registrering Af Sprogudvikling 2-5 år), og Alle med.  

Det tager form som et fysisk hæfte, som følger det enkelte barn. Vejledning til materialet er integreret på første side i hæftet.