Målgruppen er ordblinde elever fra 4.-9. klasse og omfatter et 7-ugers elevkursus på KCL.

Eleverne undervises i brug af LST og strategier i alle fag med fokus på automatisering, metakognitive strategier samt overvågning af egne læringsprocesser. Samtidig arbejdes der med elevens selvforståelse gennem mødet med andre elever med ordblindhed, strukturerede samtaler om ordblindhed, mindset og mestring.

Der afvikles tre årlige elevhold (efterår, vinter og forår). Visiteringen sker i samarbejde mellem skolerne, KCL og PPR.

Læs mere om elevkurset på KCL's hjemmeside

Målgruppen er det pædagogiske personale i Aarhus Kommune som arbejder med elever i skriftsprogsvanskeligheder herunder ordblindhed i 4.-9. klasse eller elever i risiko for ordblindhed i 0.–3.klasse.

Gruppeforløb er tænkt som en indsats i læringsmiljøet centreret omkring en gruppe af udvalgte elever med skriftsprogsvanskeligheder. Vejledningsforløbet etableres som et samarbejde mellem skolens læsevejleder, lærerteamet og konsulent.

Læs mere om gruppeforløb i læringsmiljøet

Målgruppen er læsevejledere ansat i Aarhus Kommune.

Læsevejledernetværket bidrager til erfaringsudveksling og videndeling mellem læsevejledere i Aarhus Kommune og som en understøttelse af implementering af Børn og Unges strategier og indsatser på sprog- og literacyområdet.

Kontakt:

Tine Nørregaard Jacobsen
Læsekonsulent
Mail: tino@aarhus.dk
Tlf.: 29 20 88 98

Målgruppen er specialklasser og specialskoler i Aarhus kommune, og henvender sig til alle klassetrin og alle faggrupper.  

Med fokus på elever i skriftsproglige vanskeligheder tilbyder KCL at understøtte skolernes og de enkelte teams kompetencer i arbejdet med elevernes skriftsproglige progression.

Målet er at understøtte alle elevers skriftsproglige udvikling i et livsperspektiv f.eks. ved hjælp af stilladsering og læse- og skriveteknologi.

Understøttelsen kan være gennem det tværfaglige samarbejde med sparring vedrørende enkelte elever, som et kursus eller et praksisnært forløb med udgangspunkt i konkrete problemstillinger. 

Læs mere om skriftsprogsvanskeligheder i specialklasserne

Målgruppen er skolerne samt forældre og børn og unge i skriftsprogsvanskeligheder - herunder ordblindhed.

Skolerne har adgang til et idékatalog til afholdelse af forældreoplæg om skriftsprogsvanskeligheder.

Derudover kan skolen anvende en række film i samarbejdet med forældre. 

På Aarhus Kommunes biblioteker er der løbende arrangementer om læsevanskeligheder - herunder ordblindhed for forældre, børn og unge.

Læs mere om samskabelse med forældrene

Målgruppen er skolens ledelse, læsevejledere og andre ressourcepersoner på skolen.

Alle skoler i Aarhus kommune skal have en handleplan for sprog og literacy. Konsulenter fra PUF og KCL tilbyder dialogmøder om temaer fra skolens handleplan. Skolen vælger selv et særligt fokusområde, som de ønsker dialogmødet skal handle om.

Kontakt:

Tine Nørregaard Jacobsen
Læsekonsulent
Mail: tino@aarhus.dk
Tlf.: 29 20 88 98

Målgruppen er skolerne samt forældre og børn og unge i læsevanskeligheder fra 3.-9. klasse.

Skolerne kan gennem Center for Læring låne læsekasser med et udvalg af bøger på forskellige niveauer målrettet bestemte aldersgrupper. Til flere af læsekasserne er der tilhørende booktalks, hvor elever anmelder bøger.

Kontakt:

Tine Nørregaard Jacobsen
Læsekonsulent
Mail: tino@aarhus.dk
Tlf.: 29 20 88 98

 

Målgruppen er det pædagogiske personale i Aarhus Kommune. 

Med fokus på at nå ud i læringsmiljøet har vi samlet en række indsatser, der afspejler bredden af muligheder for skolerne.

Indsatserne er delt i fire overordnede kategorier. 

  • Klassen
  • Vejledningsbordet 
  • Personalerummet 
  • Det tværfaglige rum

Det er vores sigte, at alle indsatser har en længerevarende effekt, og derfor lader vi os ofte inspirere af aktionslæring som form, for at fremme forankringen i læringsmiljøet. 

Læs mere om understøttelse i læringsmiljøet

Når børn og unge får diagnosen ordblindhed, kan det være svært at overskue, hvad det betyder – både her og nu og for fremtidsdrømmene.

Animationsfilmen ”Ordblindhed – sammen kæmper vi for dine drømme” kan være en hjælp til at forstå, hvad det vil sige at være ordblind, og hvilke udfordringer, der kan være. På en let forståelig måde viser filmen, hvad ordblindhed er. Samtidig fortæller filmen, at med hårdt arbejde, solid støtte fra alle voksne og med brug af de gode digitale værktøjer, der er til rådighed i dag, behøver ingen at lade sig bremse af ordblindhed.

Filmen er oplagt at bruge til at nedbryde tabuer, og i skolen kan den være et godt redskab til at forklare klassekammeraterne, hvad det vil sige at være ordblind.

Dansk

 

English

 

Arabisk

 

Polsk

 

Somali

 

Tyrkisk