Når vi skal lykkes i det fortsatte arbejde med at løfte alle børns sprog- og skriftsprogs-kompetencer og styrke læselysten, er det afgørende, at vi har stærke, forpligtende samarbejder omkring indsatsen på tværs. På tværs af dagtilbud, skole og biblioteker og i et stærkt og forpligtende samarbejde med forældrene. Alt sammen til gavn for børnene og de unge. Særligt vigtigt er et stærkt professionelt samarbejde for de børn, hvis sproglige og skriftsproglige udvikling ikke forløber som forventet.

Strategi for sprog og literacy lægger sig op ad Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik, Politik for Borgerservice og Biblioteker samt visionen om ”En god by for alle”. Strategien tilbyder dermed en ramme for omsætning af disse politikker på et meget vigtigt fagligt område.