De ældste elever i modtagelsesklasser kommer sent i uddannelsesforløbet. Flere af dem har en afbrudt skolegang med i bagagen på grund af ustabilitet i hjemlandet og flugt. De møder en ny kultur, et nyt sprog, og et nyt uddannelsessystem. En analyse af modtagelsesklasseområdet fra 2016 viser også, at der er meget lidt viden om undervisningstilbud målrettet de ældste elever i modtagelsesklasser. 

Derfor blev der iværksat udvikling og afprøvning af nye undervisningstilbud til de ældste elever i modtagelsesklasser på Tranbjergskolen i tæt samarbejde med erhvervsskoler og VIA University College. Målet har været:

 • At klæde eleverne på fagligt og til at tage stilling til uddannelse
 • At få inspiration til undervisningen af de ældste elever med dansk som andetsprog

Inspiration til undervisningen

Erfaringerne fra pilotprojektet er samlet og kan bruges som praksisorienteret inspirationsmateriale med fokus på sprog og tekster målrettet de ældste elever med dansk som andetsprog.  

Materialet henvender sig til pædagogiske medarbejdere, som står for undervisningen af de ældre elever med dansk som andetsprog – både i modtagelsesklasser og udskolingsklasser – på vej videre i uddannelsessystemet. Materialet kan også bruges på erhvervsuddannelserne. 

Herefter følger fire forløbsbeskrivelser – en fra hver af de medvirkende erhvervsuddannelser.

Hvad får de pædagogisk medarbejdere inspiration til? 

 • Hvordan de kan hente og bruge sprog og tekster før, under og efter et undervisningsforløb i samarbejde med erhvervsuddannelser  
 • At tænke åbent og fleksibelt om tekster i det praktiske læringsrum 
 • At integrere skriveprocesser fleksibelt og meningsfyldt – også i det praktiske læringsrum 

Fire praksisnære inspirationsbeskrivelser

De unge har brug for at tilegne sig uddannelsesdansk, som de kan bruge på et videre forløb på erhvervsuddannelserne. Der er stor forskel på det sprog, der er behov for at have kendskab til, når der anlægges terrasse på Jordbrugets Uddannelsescenter eller arbejdes med plejesengen på SOSU, gastronomi eller byggeri på Aarhus Tech. Derfor hænger tilegnelsen af uddannelsesdansk tæt sammen med den konkrete erhvervsuddannelse, mens der i alle fire forløb arbejdes med forforståelse, praksis på forløbet og efterfølgende fastholdelse og bearbejdning. 

 

Hvad får eleverne ud af det? 

 • Et større fagligt ordforråd både mundtligt og skriftligt 
 • øget kendskab til ungdomsuddannelserne gennem pædagogiske og praktiske undervisningsforløb 

Om projektet 

Uddannelsesdansk har haft som sigte at:  

 • Give eleverne større tilknytning og øget kendskab til ungdomsuddannelserne gennem pædagogiske og praktiske undervisningsforløb 
 • Øge viden om området 
 • Give inspiration til undervisning af de ældste elever med dansk som andetsprog 

Fire fælles fokusområder: 

 • Visuelt arbejde med centralt ordforråd
 • Eksplicit tekstarbejde 
 • Arbejde med mundtlighed 
 • Inddragelse af andre sprog end dansk 

Læs mere om projektet i det samlede inspirationsmateriale Uddannelsesdansk – Nye veje i arbejdet med sprog, fag og tekster på tværs af modtagelsesklasse og erhvervsuddannelser.

Uddannelsesdansk indgår som en del af projekt MODig, der også indeholder udviklingsindsatser, der involverer de ældre modtagelseselevers fritid, forældre og andre samarbejdspartnere.