Ved at samle det aarhusianske 10. klassetilbud til eleverne går Aarhus samme vej som størsteparten af de større danske byer, der tilbyder et selvstændigt ungemiljø udenfor folkeskoleregi som en start på elevernes videre færd på ungdomsuddannelserne. 

Med forslaget, der netop er sendt i høring, foreslår Børn og Unge at samle det kommunale 10. klassetilbud for at styrke et inkluderende og attraktivt ungemiljø målrettet unge med behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg. Det betyder, at de eksisterende 10. klassetilbud på Tranbjergskolen, Vestergårdskolen og Rundhøjskolen vil blive flyttet til fordel for et samlet, bydækkende tilbud. ESAA10 på Rundhøjskolen, der specifikt er målrettet unge elitesportsudøvere, vil fortsat blive udbudt.

I udviklingsarbejdet om et nyt 10. klassetilbud er der indhentet faglig rådgivning om tilbuddets læringsmiljø, undervisning og struktur fra en bredt sammensat udviklingsgruppe. Sideløbende er også de unge blevet inddraget i udviklingen, hvor de blandt andet har bidraget med deres ønsker til læringsmiljø og pædagogik.