De kan føle sig helt alene med problemerne og kan få tanker om at det måske er deres ansvar at mor og far ikke er glade. De kan komme til at tænke, at de er de eneste der vokser op i en familie, hvor ikke alle er i trivsel.

Mistrivsel kan ramme i alle familier:

  • Hvert tiende barn i Danmark har en forælder med et problematisk forbrug af alkohol!
  • Hver tredje dansker rammes på et tidspunkt i livet af en psykisk lidelse!

Indsatserne er en del af vores fokus på alkohol i børnefamilier samt unges alkoholforbrug. Det er et helhedsorienteret fokus, som omfatter 3. 5. og 8. klassetrin samt udskolingen i hele Aarhus Kommune.

I 3. klasse afholder skolesundhedsplejersken trivselssamtaler med alle børnene i mindre grupper med 4-6 børn. Indholdet i gruppesamtalerne er elevernes generelle trivsel, så emnerne kan være sygdom, skilsmisse, alkoholproblemer i familien, venskaber i skolen.

Her kan du se det materiale, som bruges i gruppesamtalerne. Man kan udvælge dele af materialet, eller bruge det hele, afhængig af, hvor lang tid man ønsker, at gruppesamtalerne skal være.

Materialet består af en kort film, en fortælling, ja/ nej- øvelse, linje- øvelse og en øvelse om følelser. Øvelserne er lavet ud fra et sundhedspædagogisk princip om medinddragelse og involvering af eleverne og metoden i flere af øvelserne er fra ”Aktive vurderinger”.

Materialer

I 5. klasse afholdes forløbet ”tal om det”, som består af en to-lektioners workshop samt materialer til forældre og lærere vedr. alkoholproblemer og mistrivsel i børnefamilier. Workshoppen i 5. klasse består blandt andet af en personlig beretning fra en ung/voksen, som selv er vokset op i en familie med alkoholproblemer og en snak i klassen om trivsel i familien. Forældrene får tilsendt et brev før og efter workshoppen. Hensigten er at give familierne lejlighed til at tale sammen derhjemme om det, der kan være svært.

Her kan du se brevene til forældrene samt et ”netværkskort”, som indgår i workshoppen for at få børnene til at reflektere over, hvem de kan tale med, når noget er svært.

Materialer