Aula bliver den nye kommunikationsplatform i folkeskoler, SFO’er, fritids- og klubtilbud samt dagtilbud over hele landet, når Aula erstatter SkoleIntra i uge 43 efter efterårsferien 2019 og BørneIntra i 2020.

Med Aula får vi et fælles rum til kommunikation og samarbejde i en mere enkel, brugervenlig og sikker løsning, som følger barnet lige fra vuggestuen til udgangen af folkeskolen. I Aula får vi adgang til opslag, beskeder, kalender, galleri, filer og dokumenter, stamdata, komme-gå og kommunikation i grupper. Mange af funktionerne i Aula kender vi fra SkoleIntra og andre systemer i dag. Da Aula har fokus på kommunikation og samarbejde, flytter nogle af de administrative funktioner fra SkoleIntra over i andre løsninger. Målet med Aula er at styrke samarbejdet mellem forældre, medarbejdere, børn og unge, fordi et godt samarbejde er med til at understøtte børn og unges læring, trivsel og udvikling.

En lille og stor forandring

Vi forventer, at det bliver nemt at tage Aula i brug, fordi løsningen bliver enkel og brugervenlig. Samtidig skal vi bruge Aula som momentum til at gentænke og styrke kommunikationen, så det bliver nemmere for alle forældre at bruge Aula og finde relevant information. Det stiller krav til medarbejderne om en mere ensartet brug af Aula, og der ligger en noget større implementeringsopgave her, der handler om anvendelse.

Hvordan forbereder vi overgangen fra SkoleIntra til Aula?

Skolerne og UngiAarhus skal afsætte tid til en række opgaver, som de skal udføre i første halvår af 2019, så overgangen fra SkoleIntra til Aula forløber som planlagt.

Opgaverne er:

  • Oprydning i SkoleIntra, skolens brugere og lokal opsætning af Aula
  • Undervisning og træning
  • Support setup
  • Ny hjemmeside
  • Anvendelse og kommunikation

Vi tog hul på UNI-Login til forældre samt skema- og vikardækning på skolerne, så de to opgaver er implementeret på skolerne, inden de skal i gang med de øvrige opgaver. Læs mere om opgaverne, hvordan vi involverer og kommunikerer med brugerne her på siden.

Hvornår får vi adgang til Aula?

Medarbejdere på skoler og UngiAarhus får adgang til Aula i maj 2019. Det giver medarbejderne tid til at lære Aula at kende, inden forældre og elever får adgang til Aula i uge 43 2019, når Aula bliver rullet ud til alle skoler over hele landet. Medarbejdere og forældre i dagtilbud får adgang til Aula i 2020.

To Aarhus-skoler og en klub er piloter på Aula. Søndervangskolen og Elsted Skole bliver derfor blandt de første skoler, der tager Aula i brug fra maj/juni 2019. Sammen med seks andre skoler fra Odder, Høje-Taastrup og Gladsakse kommune skal de afprøve Aula og implementeringen. I Aarhus kommer afprøvningen til at inkludere medarbejdere, elever og forældre, så Aula helt erstatter SkoleIntra. I Gladsaxe kommune erstatter Aula SkoleIntra på to årgange på hver af de to skoler, mens de fire skoler i Høje Taastrup og Odder ikke har forældre og elever på Aula i pilotperioden. Piloten giver os mulighed for at teste og evaluere vores tilgang og materialer. Erfaringerne skal nemlig bidrage til en god implementering, når resten af landet tager Aula i brug.

Workshop for Aulainteresserede

Torsdag den 21. februar afholdt vi en Aula workshop for Aula-projektledere fra andre kommuner, hvor vi delte vores viden og fik sparring på vores tanker. Der blev holdt seks oplæg, der alle er samlet i filen herunder:

Dokumenter fra Aula workshop, februar 2019