Vi har i Aarhus Kommune valgt, at de nye hjemmesiders målgruppe er forældre, der skal vælge skole til deres børn - både forældre til børn, der starter i 0. klasse og elever, der skifter skole. Nuværende forældre kommunikerer vi med inde i Aula.

Formålet med de nye hjemmesider er at præsentere skolen for målgruppen, informere dem om skolens pædagogiske virke og formidle praktiske og lovpligtige oplysninger. Vores mål er, at hjemmesiderne bidrager til, at forældrene vælger en af vores skoler.

Du kan se en håndfuld af de første skolers hjemmesider her:

Vi tager udgangspunkt i forældrenes behov

Indholdet på de nuværende hjemmesider har flere år på bagen. Samtidig peger en omfattende dansk undersøgelse fra Epinion for Undervisningsministeriet i 2017 på, hvad der har størst betydning for forældres skolevalg. Det er forældrenes oplevelse af, at skolen lægger stor vægt på:

 • Elevernes sociale udvikling
 • Elevernes faglige udvikling
 • Kommunikationen mellem skole og hjem

For at forældrene vælger os til, skal vi på hjemmesiden kunne svare på, hvordan vi arbejder med de tre ting, som betyder mest for forældrene.

Vigtigt at arbejde med skolens generelle samarbejds- og kommunikationskultur

Derfor er det vigtigt, at den enkelte skole før og under arbejder med indholdet til hjemmesiden, arbejder med sin kommunikation på Aula og den generelle samarbejds- og kommunikationskultur på skolen, så hjemmesiden ikke står alene. Det, vi skriver, vi gør, skal vi også gøre – det vi siger, vi er, skal vi også være.

Udvikling af fælles rammer for hjemmesider i samarbejde med seks skoler

Vi har samarbejdet med de to pilotskoler om at udarbejde fælles rammer for de nye hjemmesider og skabt fælles skabeloner for forside, menustruktur, indhold og grafisk designlinje til hjemmesiderne. Det har givet os mulighed for at teste de fælles rammer med forældre og selve processen med udarbejdelse af nye hjemmesider med ledere og medarbejdere på de to skoler. De fælles rammer skal være med til at sikre, at hjemmesiderne besvarer de spørgsmål, der betyder mest for forældrene, kommer til at fremstå tidssvarende, bliver færdige til tiden og samtidig giver den enkelte skole mulighed for at formidle sine unikke kvaliteter.

Flere skoler har været inddraget i arbejdet for at sikre kvaliteten af de fælles rammer. Projektet inddrager ligesom resten af Aula projektet også følgegruppen af ledere fra skolerne og vores sparringsforum for medarbejdere.

Fælles rammer

En god skolehjemmeside i Aarhus Kommune er let at forstå, effektiv og rar at bruge for forældre i målgruppen. Det er blevet uddybet ved en række principper, som revideres efter behov og er udgangspunktet for vurdering af en skolehjemmesides kvalitet. Principperne er udledt af almindelige principper for usability, de seks byggesten fra kommunikationshåndbogen og Aarhus Kommunes skriveregler.

Vi udarbejder det konkrete indhold i et samarbejde mellem skolen og forvaltningen, så relevante faglige kompetencer bliver inddraget. Der er udviklet en fælles designskabelon, som udformningen af hjemmesiderne tager udgangspunkt i. Skabelonen indeholder en fælles forsidestruktur, menustruktur og skabeloner til alle menupunkterne, som skolen kan afvige fra, hvis skolen og forvaltningen er enige om det.

Tidsplan

De hjemmesideansvarlige fra alle skoler bliver introduceret for opgaven på et informationsmøde i slutningen af januar og starten af februar 2019:

 • Tidsplan for hjemmesideprojektet
 • De fælles rammer for hjemmesiderne:
  • Samarbejdet mellem skolerne og forvaltningen om udarbejdelsen af indhold
  • Skabeloner og vejledninger til udarbejdelse af indhold
  • Design for de nye skolehjemmesider
 • Eksempler fra proces og indhold fra de to pilotskoler

Fase 1: Den 1. februar til 1. marts arbejder skolen med 1. gruppe af menupunkter. Forvaltningen arbejder med understøttelse af skolernes arbejde i fase 1.

Fase 2: Den 2. marts til 22. marts arbejder skolen med 2. gruppe af menupunkter. Forvaltningen bearbejder indhold fra fase 1.

Fase 3: Den 23. marts til 17. april arbejder skolen med 3. gruppe af menupunkter, samt genbesøger indhold fra fase 1, som forvaltningen har bearbejdet. Forvaltningen bearbejder indhold fra fase 2.

Fase 4: 17. april til 10. maj genbesøger skolen indhold fra fase 2, som forvaltningen har bearbejdet. Forvaltningen bearbejder indhold fra fase 3.

Fase 5: 10. maj til 30. juni genbesøger skolen indhold fra fase 3, som forvaltningen har bearbejdet. Forvaltningen arbejder med at uploade indhold til Aulas hjemmesidemodul.

Hent vores materialer