Aula bliver som udgangspunkt en enkel og brugervenlig løsning. Derfor forventer vi, at Aulas brugere vil kunne komme langt ved at følge undervisningen og med hjælp til selvhjælp med vejledninger og FAQ. Medarbejderne kan også spørge deres lokale superbrugere til råds, mens forældre kan kontakte skolen eller ringe til Den Digitale Hotline.

Superbrugere

Alle skoler og UngiAarhus har udpeget lokale superbrugere, som skal hjælpe deres kolleger med Aula. Vi forventer, at dagtilbud skal udpege superbrugere i 3. kvartal 2019. Superbrugerne vil kunne dele erfaringer med de andre Aula superbrugere i Aarhus Kommune i en Google+ gruppe, indtil de får mulighed for at kunne samarbejde på tværs af afdelinger via grupper i Aula. Hvis Aula superbrugerne har spørgsmål, kan de kontakte Aula support.

Aula support

Aula supportteam består af fire medarbejdere fra skole, SFO, UngiAarhus og dagtilbud, som er frikøbt en dag ugentligt fra april 2019 – juni 2020. Aula supportteamet skal varetage opgaver med formidling og undervisning, support og vejledning i anvendelsen af Aula for superbrugerne. Supportteamet har mulighed for at kontakte Aula leverandøren for hjælp.

Forældre

Forældrene og elever vil skulle kontakte skolen eller Den Digitale Hotline, hvis de har brug for hjælp. De kan også finde information og vejledninger på aarhus.dk/aula eller få svar på deres spørgsmål i en FAQ målrettet forældre.

FAQ

FAQ til medarbejdere: https://sites.google.com/aaks.dk/aulaaarhus

FAQ til forældre: https://sites.google.com/aaks.dk/aulaaarhusfaq

Hent materiale