Kampagnen blev gennemført i to bølger med en lokal kampagne på skolerne og en fælles kampagne i Aarhus Kommune. Det gav skolerne mulighed for at informere forældrene lokalt, inden den fælles kampagne gik i gang.

Hvad var skolens opgave?

Skolerne skulle planlægge og igangsætte en lokal kampagne målrettet den enkelte skoles forældre. De fik drejebog og materialer til at planlægge og udføre kampagnen. Se materialerne nedenfor.   

Skolen skulle også:

  • aktivere UNI-Login for forældre i SkoleIntra – før UNI-Login kampagnen til forældre blev sat i gang lokalt.
  • aktivere forbindelsen mellem SkoleIntra og MinUddannelse i SkoleIntra
  • deaktivere almindeligt login for forældre i SkoleIntra af sikkerhedsmæssige årsager, før de aktiverede forbindelsen mellem SkoleIntra og MinUddannelse. Medarbejdere kunne fortsat benytte almindeligt login til SkoleIntra.

Fordelen ved at gennemføre UNI-Login kampagnen inden implementeringen af Aula er, at der nu er tid til at sætte fokus på andre opgaver i overgangen fra SkoleIntra til Aula. For selv om Aula bliver en mere enkel og brugervenlig løsning, så kræver det en række forberedelser at blive klar til den nye kommunikationsplatform.

Baggrund

UNI-Login til forældre er en del af brugerportalsinitiativet og overgangen fra SkoleIntra til Aula. Det nye forældre-login skal sikre ensartethed og nem adgang til skolens it-systemer for at styrke det digitale skole-hjem-samarbejde. UNI-Login er et digitalt id for børn, unge, forældre og ansatte på institutioner, som giver adgang til nationale tjenester, pædagogiske services og online læremidler.

Materiale om UNI-Login til forældre