Børn og Unge har deltaget i pilotprojektet Back2School, som med fokus på den enkelte elevs problematik på en ny måde hjælper elever med bekymrende fravær tilbage til regelmæssig skolegang. Fra efteråret 2020 bliver Back2School en fast del af Børn og Unges tilbud.

Back2School er et psykologisk interventionsforløb, der i en vekselvirkning mellem samtaler med en psykolog og inddragende skolemøder skal nedbringe bekymrende skolefravær gennem et tæt samarbejde mellem skole, familie og PPR. Forældre er selvhenvisende til Back2School. De kontakter PPR’s hovedtelefon for at få et Back2School-forløb til deres barn.

Interventionen har et øget fokus på at løse udfordringer i et systematisk samarbejde med barn, forældre og skole, og undervejs er fokus rettet mod elevens væsentligste motiver for at være fraværende. Interventionen er en kombination af en funktionel og en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang.

Pilotprojektet, som blev afsluttet i 2019, er gennemført i samarbejde med Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. I efteråret 2020 offentliggør Psykologisk Institut den fulde undersøgelse af pilotprojektets virkning sammenlignet med kommunens sædvanlige indsatser.

Du kan læse mere om indsatsen med Back2School her.

Se et typisk forløb