Stærke matematiske færdigheder og kompetencer er afgørende for, at børn og unge kan begå sig i skolen og i livet. Derfor styrker og udvider vi vores nuværende indsats for at hjælpe børn og unge i matematikvanskeligheder. I 2020-2021 ruller vi en række initiativer ud på vores skoler og i vores dagtilbud. Du kan læse mere om disse nedenfor.

Tidlig opmærksomhed på matematik

Børns tidlige matematiske kompetencer har stor betydning for, hvordan de klarer sig i skolen og senere hen i livet. Undersøgelser viser, at man allerede i børnehaven med relativ stor sikkerhed kan forudsige, hvilke børn der får vanskeligheder med matematikken i skolen. Derfor er dagtilbuddenes systematiske arbejde med at opspore og støtte børnene i deres matematiske opmærksomhed afgørende for det enkelte barns trivsel, udvikling og læring.

Det vi gør

I løbet af 2020-2021 udvikler vi et vejledningsmateriale, der skal hjælpe og inspirere vores personale til at arbejde med børnenes matematiske opmærksomhed i hverdagen. Matematik for de 0-6- årige handler nemlig ikke om, at børnene skal lære procentregning eller gangetabeller. De skal møde matematikken som en naturlig del af deres leg og deres hverdag.

Der er seks grundlæggende matematiske aktiviteter, der kan styrke barnets matematiske opmærksomhed.

 1. At lokalisere ting og orientere sig
 2. At tælle
 3. At designe
 4. At måle
 5. At spille og lege
 6. At forklare og argumentere

Netværk for matematikvejledere

I Aarhus arbejder vi løbende på at styrke og udvikle matematikundervisningen på vores skoler. Fra skoleåret 2020-2021 skal hver skole have en uddannet matematikvejleder. Matematikvejlederne deltager i et nyetableret matematikvejledernetværk, hvor de har mulighed for at dele viden og få inspiration til matematikundervisningen.

Det vi gør

 • Matematikvejledernetværket mødes 4 gange om året.
 • Det første hold af matematikvejledere bliver færdiguddannet d. 16. december 2019.

Materialer

Kommende indsatser

Derudover vil vi give vores pædagogiske personale et kompetenceløft. Vi udvikler en fælles matematikstrategi for skolerne i Aarhus, og vi gentænker vores arbejde med individuelle handleplaner for elever i matematikvanskeligheder.

 • Udvikling af en fælles matematik-strategi for skolerne i Aarhus. Strategien skal sætte en fælles ramme for den pædagogiske praksis og undervisning i matematik.
 • Udvikling af individuelle handleplaner for elever i matematikvanskeligheder.
 • Kompetenceudvikling af vores pædagogisk personale.

Kontakt

Konsulent Peter Kessel Overgaard: opk@aarhus.dk / 4185 7892