Fra skoleåret 20/21 styrker vi den pædagogiske indsats for at hjælpe børn og unge, der har svært ved at læse, skrive og regne. Vi udvikler nye redskaber og værktøjer, og vi løfter kompetencerne hos de læsevejledere og lærere, der er tæt på børnene i hverdagen.

Med indsatsen vil vi:

  • Give børn og unge med ordblindhed eller matematikvanskeligheder lige muligheder for at kunne deltage i deres skoleliv
  • Øge og forbedre den systematiske, forebyggende og fokuserede indsats for at hjælpe børn og unge med ordblindhed eller matematikvanskeligheder
  • Understøtte skolernes samarbejde og vejledning af forældre, når et barn bliver testet ordblind eller har vanskeligheder i matematik

 

Materialer

Hent strategi for Sprog og Literacy:

 

Det vi gør

Du kan læse om vores initiativer nedenfor.

Ordblindeområdet
Initiativer til ordblinde børn og unge.

Matematikområdet
Initiativer til børn og unge med matematikvanskeligheder.

 

Kontakt

Kontakt vores eksperter
Har du spørgsmål eller vil du vide mere om indsatsen, er du velkommen til at kontakte vores eksperter på læse- eller matematikområdet.

Læsning og ordblindhed
Læse- og matematikkonsulent Christina Voigt
E-mail: chvo@aarhus.dk
Tlf. 41 87 39 64

Læsekonsulent Tine Nørregaard Jacobsen
Tino@aarhus.dk
Tlf. 29208898

Matematik og talblindhed
Læse- og matematikkonsulent Christina Voigt
E-mail: chvo@aarhus.dk
Tlf. 41 87 39 64

Matematikkonsulent Peter Kessel Overgaard
E-mail: opk@aarhus.dk