Fra skoleåret 20/21 styrker vi den pædagogiske indsats for at hjælpe børn og unge, der har svært ved at læse, skrive og regne. Vi udvikler nye redskaber og værktøjer, og vi løfter kompetencerne hos de vejledere og lærere, der er tæt på børnene i hverdagen.

Med indsatsen vil vi:

  • Give børn og unge med ordblindhed eller matematikvanskeligheder lige muligheder for at kunne deltage i deres skoleliv
  • Øge og forbedre den systematiske, forebyggende og fokuserede indsats for at hjælpe børn og unge med ordblindhed eller matematikvanskeligheder
  • Understøtte skolernes samarbejde og vejledning af forældre, når et barn bliver testet ordblind eller har svært ved matematik

Det vi gør

Du kan læse om vores initiativer nedenfor.

Skriftsprogsvanskeligheder og ordblindhed
Initiativer til ordblinde børn og unge.

Matematikområdet
Initiativer til børn og unge i matematikvanskeligheder.

Kontakt

Læsning og ordblindhed
Leder Gitte Skipper
Mail: giski@aarhus.dk
Tlf. 24 96 09 73

Sprog og læsning
Læsekonsulent Tine Nørregaard Jacobsen
Mail: tino@aarhus.dk
Tlf. 29 20 88 98

Matematik og talblindhed
Læse- og matematikkonsulent Christina Voigt
Mail: chvo@aarhus.dk
Tlf. 41 87 39 64

Matematikkonsulent Peter Kessel Overgaard
Mail: opk@aarhus.dk
Tlf: 41 85 78 92