Mange kulturaktører, foreninger og virksomheder i Aarhus spiller en aktiv rolle i børn og unges læring og dannelse. Samarbejdet med disse uformelle læringsmiljøer bliver koordineret af Børn og Unge og Børnekulturhuset så alle får mulighed for at blive udfordret og motiveret i mødet med autentiske fagpersoner i uformelle læringsmiljøer.

Den åbne skole understøttes i Aarhus Kommune ved at skoler får:

  • Økonomisk støtte til at dække brugerbetaling på forløb
  • Midler til vikardækning for at frigøre personale til at arbejde systematisk med åben skole-indsatsen og til deltagelse i netværksmøder
  • Tilskud til offentlig transport. Læs mere på ulfiaarhus.dk
  • Lettere administration af billetter til offentlig transport via ny mulighed for gruppe tjek ind
  • Tilskud til udvalgte samarbejdspartnere til udvikling af nye tilbud (partnerskaber)

Kontakt

Anne Dissing Rasmussen fra Pædagogik, Uddannelse og Fritid i Børn og Unge: adr@aarhus.dk / tlf. 5157 5564

Anne Kleberg fra Børnekulturhuset i Kultur og Borgerservice: annek@aarhus.dk / tlf. 40 22 63 03

Portal for Undervisnings- og LæringsForløb (ULF)

På portalen ULFiAarhus.dk kan pædagoger og lærere kan finde inspiration til at inddrage og samarbejde eksterne aktører i undervisnings- og læringsforløb. Portalen indeholder en beskrivelse af alle de ULF-forløb, som en bred vifte af ULF-aktører udbyder til dagtilbud, skoler og fritidstilbud og ungdomsskoler og ungdomsuddannelser. På ULF i Aarhus findes flere hundrede undervisnings- og læringsforløb indenfor alle skolens fag og en række emneområder.

Netværk for pædagoger, lærere og ULF-aktører

ULF i Aarhus er en del af Børnekulturhuset. ULF i Aarhus tilbyder ud over portalen også netværksmøder og kurser for pædagoger og lærere, de faciliterer workshops og partnerskaber for ULF-aktører samt udgiver nyhedsbreve. ULF i Aarhus kommer gerne på besøg på skoler i Aarhus med inspiration til at integrere de mange forløb i undervisningen.

Partnerskaber og samarbejdsaftaler

Aarhus kommune har indgået partnerskaber med en lang række aktører inden for kunst, kultur, idræt, foreninger og virksomheder. Alle samarbejder, hvor der er fokus på hvordan de uformelle læringsmiljøer kan styrke børn og unges nysgerrighed og motivation og forløse læringspotentialet for alle børn og unge, så de bliver så dygtige, som de kan. Ligeledes indeholder mange af partnerskaberne et aktionslæringsforløb for pædagoger og lærere, så partnerskaberne også bidrager til kompetenceudvikling.

Få mere viden om den åbne skole i Aarhus

Læs om alle undervisnings- og læringsforløb på ULFiAarhus.dk

Sådan får du tilskud til at købe teaterforestillinger

Sådan får du tilskud til ULF-forløb for skoler

Sådan får du tilskud til ULF-forløb for dagtilbud