Børn og Unge har i 2020 taget initiativ til at udvikle en fælles fritidspædagogisk vision for SFO og Fritids- og Ungdomsskoleområdet.

Formålet med udviklingsarbejdet er at sætte en fælles retning for fritidspædagogikken i Aarhus Kommune og at finde fællesmængden mellem SFO og fritids- og ungdomsskoleområdet. Derudover bliver der for hvert af de to områder lavet en mere målrettet vision, der bliver fulgt op af en række handlingsinitiativer, der skal sikre, at visionen kommer til at leve i praksis og for børnene og de unge.

Visionen bygger på inddragelse af perspektiver fra forskning, børn og unge, medarbejdere og ledere, bestyrelser og samarbejdspartnere.

Hvad gør vi på FU-området?

Processen med at formulere visionen for UngiAarhus er inspireret af disse elementer:

 • Vi har interviewet forskere og eksperter på området og bedt dem stillet skarp på de børn og unge, som fritids- og ungdomsskoleområdet arbejder med anno 2020. Det skal give os viden om de unges kompetencer, udfordringer og, hvordan fritids- og ungdomspædagogikken skaber værdi for nutidens børn og unge.
 • Fem arbejdsgrupper bestående af ledere, medarbejdere og videnspersoner har arbejdet med følgende temaer:
  • UngiAarhus for alle
  • Medborgerskab og handlekraft
  • Overgange
  • Sårbare og udsatte børn og unge
  • Børn og unge med fysisk og /eller fysisk funktionsnedsættelse.
 • Arbejdsgrupperne er kommet med anbefalinger til, hvilken retning UngiAarhus skal arbejde i for at udleve det fritidspædagogiske potentiale og skabe værdi for børn og unge.
 • Vi har spurgt børn og unge om, hvordan det er at være ung i Aarhus, og hvilken betydning fritiden har for dem. Ca. 250 børn og unge har deltaget, og vi har både spurgt dem, der i dag er en del af UngiAarhus, og de der ikke er det.
 • Bestyrelser, ledere, faglige organisationer og forældreorganisationer har også kvalificeret visionens indhold, så både børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere arbejder i samme retning for at udleve visionen for UngiAarhus.

Hent rapporten om ungeinddragelse samt bilag

 

 

Visionsproces - UngiAarhus

Hvad gør vi på SFO-området?

Processen med at formulere SFO-visionen er inspireret af disse elementer:

 • Forskere og eksperter har gennem vidensdryp givet inspiration til de lokale drøftelser i de enkelte ledelsesteams om, hvad SFO’en skal bidrage med til børns liv.
 • Lederne af SFO har på den baggrund givet deres kvalificerede input til, hvad SFO’en skal kunne, og hvad det kalder på af konkrete indsatser.
 • Børn i SFO har givet deres besyv med om, hvad der gør det attraktivt at gå i SFO, og hvad der kunne gøre SFO’en endnu bedre.
 • Faglige organisationer og forældreorganisationer har kvalificeret visionens indhold, så både børn, forældre, medarbejdere og ledere arbejder i samme retning for at gøre SFO’er i Aarhus Kommune endnu bedre.

HENT RAPPORTEN OM BØRNEINDDRAGELSE

 

Visionsproces - SFO

Udkast sendt i åben høring

Vi har sendt et udkast til den fritidspædagogiske vision i åben høring d. 1. december.

SFO

 

UngiAarhus