Til elevreviews opstiller elever og lærere i fællesskab mål for, hvordan eleven skal udvikle sig frem til næste gang, de mødes. Alle skolens elever fra 0. til 9. klasse deltager i samtalerne.