Med en ny og ambitiøs fritidspædagogisk vision sætter vi fælles retning for det fritidspædagogiske arbejde på tværs af SFOer og UngiAarhus. Visionen har fokus på fritidspædagogikkens særlige værdi og betydning i et moderne børn- og ungeliv.

Fælles materiale til byrådet

Materialet består af en fælles vision for SFO-området og UngiAarhus. For hvert område er der formuleret en mere målrettet vision, der er suppleret med en række handlingsinitiativer, der skal sikre, at visionen kommer til at leve i praksis.

Materiale til byrådet om vision for UngiAarhus:

Materiale til byrådet om vision SFO

Baggrundsmateriale

Fra proces til færdig vision

En lang række aktører indenfor det fritidspædagogiske felt har været inddraget i visionsprocessen bl.a. forskere, videnspersoner, medarbejdere, ledere, faglige organisationer og forældreorganisationer. Ligeledes har hundredvis af børn og unge bud ind med deres stemme.  

Du kan se, hvordan visionsprocesserne er forløbet nedenfor.