En stor del af børn og unges fritidsliv finder sted i byens SFOer, fritids- og ungdomsklubber, ungdomsskoler- og på de pædagogiske ledede legepladser.

Her er der plads til leg, fantasi, kreativitet, fællesskab og bevægelse - og nærværende voksne står klar med en hjælpende og støttende hånd.

Fritidstilbuddene i Aarhus er for alle børn og unge og et sted, hvor de kan lære og være og blive til nogen og noget.

Med en ny og ambitiøs fritidspædagogisk vision sætter vi nu en fælles retning for det fritidspædagogiske arbejde på tværs af SFOer og UngiAarhus. Visionen lyser på fritidspædagogikkens særlige værdi og betydning i et moderne børn- og ungeliv.

Materialer til byrådet

Materialet består af en fælles vision for det samlede SFO og fritids-og ungdomsskoleområde (UngiAarhus).  For hvert område er der formuleret en mere målrettet vision, der er suppleret med en række handlingsinitiativer, der skal sikre, at visionen kommer til at leve i praksis.

Fra proces til færdig vision

En lang række aktører indenfor det fritidspædagogiske felt har været inddraget i visionsprocessen bl.a. forskere, videnspersoner, medarbejdere, ledere, faglige organisationer og forældreorganisationer. Ligeledes har hundredvis af børn og unge bud ind med deres stemme.  

Du kan se, hvordan visionsprocesserne er forløbet nedenfor.

Rapporter og materialer

Her kan du hente materialer og rapporter, som er blevet udarbejdet som en del af visionsprocessen.