Målet med undervisnings- og læringsforløbene er at skabe en varieret skoledag med tværfaglige forløb og virkelighedsnære læringsrum, der medvirker til at styrke børn og unges maddannelse.

Undervisningsforløb

Undervisningsforløbene i ”Kend din mad” anvender mad og fødevarer som et praksisnært læremiddel og didaktisk redskab. Hvert forløb er designet til at realisere fælles mål for madkundskab og naturfagene, men i nogle forløb også dansk, engelsk, håndværk og design samt obligatoriske emner som sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, uddannelse og job samt tværgående temaer som innovation og entreprenørskab.

Projektet

Projekt ”Kend din mad” er støttet af puljemidler fra Undervisningsministeriet til at styrke maddannelse ind i folkeskolen. Projektet er gennemført over en 2-årig periode fra 2018-2019. Projektet har udviklet 20 undervisningsforløb i et samarbejde med virksomheder, organisationer og uddannelsessteder. Der har været lærere fra Risskov Skole og Skæring Skole med til at udvikle og afprøve undervisningsforløbene.