Der er udviklet undervisnings- og læringsforløb i en samskabende proces imellem landbrug- og fødevarevirksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner, Natursamarbejdet (Aarhus Kommune)  og skoler og elever.

Følgende virksomheder/organisationer har bidraget til udviklingen af forløb i Kend din Mad:
Arla Foods, Fødevarestyrelsen, Mejeriforeningen, 4H, Restaurant Domestic, BETA, Tiny Office, InnovaConsult, ISI FOOD PROTECTION og MadMikkel.

Følgende vidensinstitutioner har bidraget til udviklingen af forløb i Kend din Mad:
Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet, VIA University College, Jordbruget Uddannelsescenter Århus, Aarhus Tech, Forskere fra DPU, Aarhus Universitet og Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

Alle undervisningsforløb er udviklet i tæt samarbejde med lærere og elever på Skæring Skole og Risskov Skole.