Målet med at udvikle mellemformer er at skabe stærke fællesskaber, der hvor børnene og de unge er-og i deres lokale miljø. Antallet af børn og unge, der i dag bliver henvist til specialpædagogiske tilbud, er stigende, og flere og flere børn og unge er derfor ikke en del af fællesskaberne på den lokale folkeskole.

Derfor skal et kommende udviklingsarbejde med mellemformer kvalificere både almen- og specialområdet og skabe helt nye eksempler på mellemformer imellem de to områder. Arbejdet kommer til at ske i praksisnære forløb, hvor den enkelte skole eller dagtilbud får mulighed for at udvikle og/eller videreudvikle mellemformer, som imødekommer netop deres udfordringer.

Mellemformer er initiativer og undervisningsformer, der retter sig mod både børn med specialpædagogiske behov og børn med almenpædagogiske behov, og som øger skolernes inklusionskraft, og bidrager til at flest mulige børn og unge kan gå i, udvikler sig og trives i den lokale folkeskole.   

Mellemformer fusionerer kompetencer fra almen- og specialområdet, så flere børns behov imødekommes, samtidig med at børnene bliver i eller kommer tilbage til det almene børnefællesskab i deres klasse.

Arbejdet med mellemformer sker med respekt for, at nogle børn har brug for et specialpædagogisk tilbud, og der vil derfor også være fokus på at styrke læring og trivsel i disse tilbud.

Mellemformer skaber rammer, der er tydelige, overskuelige, strukturerede, tryghedsskabende og ikke mindst rolige og positive.

Alle skoler i Aarhus skal over de kommende tre skoleår i gang med at arbejde med mellemformer. De skoler, der allerede er i gang med mellemformer, fortsætter arbejdet med at styrke deres indsats, samt at skabe erfaringsudveksling og videndeling på tværs af skoler og dagtilbud.