Målet med at udvikle mellemformer er at skabe stærke fællesskaber, der hvor børnene og de unge er-og i deres lokale miljø. Antallet af børn og unge, der i dag bliver henvist til specialpædagogiske tilbud, er stigende, og flere og flere børn og unge er derfor ikke en del af fællesskaberne på den lokale folkeskole.

Derfor skal et kommende udviklingsarbejde med mellemformer kvalificere både almen- og specialområdet og skabe helt nye eksempler på mellemformer imellem de to områder. Arbejdet kommer til at ske i praksisnære forløb, hvor den enkelte skole eller dagtilbud får mulighed for at udvikle og/eller videreudvikle mellemformer, som imødekommer netop deres udfordringer.

Mellemformer er initiativer og undervisningsformer, der retter sig mod både børn med specialpædagogiske behov og børn med almenpædagogiske behov, og som øger skolernes inklusionskraft, og bidrager til at flest mulige børn og unge kan gå i, udvikler sig og trives i den lokale folkeskole.   

Mellemformer fusionerer kompetencer fra almen- og specialområdet, så flere børns behov imødekommes, samtidig med at børnene bliver i eller kommer tilbage til det almene børnefællesskab i deres klasse.

Arbejdet med mellemformer sker med respekt for, at nogle børn har brug for et specialpædagogisk tilbud, og der vil derfor også være fokus på at styrke læring og trivsel i disse tilbud.

Mellemformer skaber rammer, der er tydelige, overskuelige, strukturerede, tryghedsskabende og ikke mindst rolige og positive.

Alle skoler i Aarhus skal over de kommende tre skoleår i gang med at arbejde med mellemformer. De skoler, der allerede er i gang med mellemformer, fortsætter arbejdet med at styrke deres indsats, samt at skabe erfaringsudveksling og videndeling på tværs af skoler og dagtilbud.

Hør kontorchef Helle Mølgaard fortælle om PPR’s rolle og tætte samarbejde med skolerne:

Der findes rigtig mange gode eksempler på mellemformer rundt omkring på skolerne i Aarhus.

Vi har derfor undersøgt:

  • Hvilke mellemformer arbejde skolerne med?
  • Hvad kendetegner disse mellemformer og hvad er deres praksis og formål?

Formålet med undersøgelsen er, at:

  • Give det bedst mulige afsæt for det videre arbejde med at understøtte og styrke udviklingsarbejdet med mellemformer.
  • Skabe et fundament for videndeling mellem skolerne.

Du kan læse resultatet af undersøgelsen i denne rapport.

Adækning af mellemformer i Aarhus Kommune

Her finder du vores skabeloner til skolerne.

Skolernes drejebog og tilhørende pixi

Der findes mange måder at arbejde med mellemformer på. Derfor er drejebogen et procesværktøj - ikke en facitliste. Vi udvikler drejebogen i takt med skolernes arbejde.

Pixiudgaven er til dig, der er nysgerrig på vores arbejde med mellemformer og hurtigt vil have et overblik.

Skolernes samarbejdsaftaler

Det er vigtigt at skabe den rette stilladsering om arbejdet med mellemformer. Særligt i opstarten, hvor arbejdet med mellemformer skal afklares og aftales. Samarbejdsaftalen kan være en hjælp til at konkretisere aftaler.

 

Arbejdshæfte - Skole for alle

’Skole for alle’ er et arbejdshæfte til lærere og pædagoger, der ønsker metoder og redskaber til at arbejde med mellemformer. Målet er at skabe rolige, trygge og strukturerede klasserum, hvor alle børn kan trives og udvikle sig sammen med deres klassekammerater.

Arbejdshæftet er baseret på forskning og trækker på viden og metoder fra Nest samt PPR’s erfaringer med inklusion og kompetenceudvikling igennem arbejdet med ’ Fællesskaber for alle’.

I den antropologiske analyse undersøger vi, hvilke faktorer, der kan være understøttende og hæmmende for skolernes inklusionskraft.

Det skal give os ny viden om, hvordan vi bedst muligt kan organisere og udbrede arbejdet med mellemformer og stærke børnefællesskaber til alle skoler i Aarhus.

Fire udvalgte skoler har sagt ja til at dele deres hverdag og praksis.

Læs om analysen: