Skolerne har fået ny tildelingsmodel, som fordeler det samlede budget ud til hver enkelt skole. Da skolerne er forskellige med hensyn til eksempelvis elevtal og sociale forskelle, gives pengene ikke bare ud i lige store portioner. I stedet forsøger vi at balancere alle forhold imod hinanden.

Vi har samlet de mest oplagte spørgsmål og forklaringer om budgetmodellen:
Spørgsmål og svar (pdf)

Børn og Unge-udvalgets behandling af sagen. Bemærk, at der kan komme ændringer i beløbene:
Link til behandling af sagen

Læs mere detaljeret analyse med sammenfatning om skolernes økonomi
Analyse af skolernes økonomi fra juni 2019 (pdf)