Som forælder kan du ikke selv udfylde og indsende skemaerne. Dette skal foregå gennem dit barns institution. Det er med andre ord kun dagtilbud og skoler, der kan indstille dit barn til et specialpædagogisk tilbud.