I Aarhus Kommune er vi meget fokuserede på, at alle børn og unge udvikler et godt sprog, stærke skriftsprogskompetencer og lyst til at læse og lære. Det handler om at skabe de bedste forudsætninger for at blive klog på sig selv og den verden, vi lever i. Ligesom det handler om muligheden for at kunne deltage i fællesskaber.

Når vi skal lykkes i det fortsatte arbejde med at løfte alle børns sprog- og skriftsprogs-kompetencer og styrke læselysten, er det afgørende, at vi har stærke, forpligtende samarbejder omkring indsatsen på tværs. På tværs af dagtilbud, skole og biblioteker og i et stærkt og forpligtende samarbejde med forældrene. Alt sammen til gavn for børnene og de unge. Særligt vigtigt er et stærkt professionelt samarbejde for de børn, hvis sproglige og skriftsproglige udvikling ikke forløber som forventet.

Strategi for sprog og literacy lægger sig op ad Aarhus Kommunes børne- og ungepolitik, Politik for Borgerservice og Biblioteker samt visionen om ”En god by for alle”. Strategien tilbyder dermed en ramme for omsætning af disse politikker på et meget vigtigt fagligt område.

Forældre kan gøre en stor forskel for barnets læseudvikling og lysten til at læse. Med READ – Sammen om læsning får forældrene inspiration og vejledning til, hvordan de kan læse med barnet. Forskning viser, at når børn og forældre læser sammen dagligt og taler om det, de læser, fremmer det barnets sprog og læseudvikling. READ styrker dermed barnets sprog og læsefærdigheder, så det klarer sig bedre i skolen og livet.

READ er målrettet de ældste børnehavebørn, elever i 0., 1. og 2. klasse samt på mellemtrinnet.

Materialerne er tilgængelige på dansk, engelsk, arabisk, farsi, pashto, polsk, rumænsk, somali, tyrkisk og vietnamesisk.

Læs mere om READ - Sammen om læsning

Hent materialer, se og læs meget mere om READ - Sammen om læsning på aarhus.dk.