Vejledning til sundhedspleje, dagtilbud, skoler, fritids- og ungdomsskoletilbud om mad og måltider for børn og unge 0 til 18 år. Den bygger på principperne i Børne og Unge-politikken samt Aarhus Kommunes Sundhedspolitik.

I Aarhus Kommune ønsker vi at sikre:

  • at børn og unge får sund og nærende mad og drikke
  • at der er gode rammer for udvikling af børn og unges mad- og måltidsvaner
  • at børn og unge oplever måltidet som en tryg ramme, hvor fællesskaber dannes og styrkes
  • at maddannelse bliver en naturlig del af børn og unges læring og udvikling i hverdagen

Maden og måltidet danner grundlag for, at børn og unge er sunde, trives, lærer og udvikler sig. Det gælder uanset om maden tilberedes i dagtilbud, skole, fritids- og ungdomsskoletilbud, leveres af en ekstern leverandør eller om børnene har madpakke med hjemmefra.

Vejledningen henvender sig til medarbejdere og ledelse, men også til børn og unge og deres forældre. Den er tænkt som en støtte og inspiration til at sikre sund mad, men også til at skabe grobund for et godt socialt samvær i forbindelse med måltiderne. Vejledningen er rammesættende og vejledende for lokale principper for mad og måltider.

Hent vejledningen

Kontakt

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte konsulent Mia Kragelund på milk@aarhus.dk.

Seksualundervisningen i skolen skal ruste eleverne til at kunne handle og træffe kompetente valg i forhold til egen og andres seksuelle sundhed og trivsel.

Vejledningen er målrettet lærere, pædagoger og sundhedsplejersker og giver inspiration til den fælles planlægning og gennemførelse af undervisningen fra 0.-9. klasse.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte konsulent Karen Mette Hansen, mail: kamh@aarhus.dk / 51 57 59 01 eller sundhedsplejerske Anette Østergaard, mail: anos@aarhus.dk / 51 57 51 86

Publikationerne er inspiration til løsninger på skoler, der skaber forandring i den fysiske ramme og understøtter didaktiske og pædagogiske bevægelsesaktiviteter i en varieret skoledag.

Hent vores materiale

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sundhed i Børn og Unge: st@mbu.aarhus.dk

Aarhus Kommune kan for første gang tegne et omfattende billede af sundheden og trivslen blandt byens unge. 2357 unge aarhusianere har svaret på en række spørgsmål om blandt andet søvnvaner, rygning og ensomhed – resultatet er en såkaldt Ungeprofil.