Samtale Mellem Generationer (SMG) sætter fokus på dialogen og samspillet mellem forældre og unge om specifikke temaer i et ungdomsliv.

SMG er en tværgående indsats forankret under SSP – Aarhus. SMG har et tværfagligt team af instruktører, som består af lærere, politi, klubpædagoger og socialrådgivere.

Instruktørerne faciliterer en konstruktiv dialog mellem forældre, elever og lærere i skolernes 7., 8. og 9. klasser som skal gøre de voksne klogere på, hvordan de kan støtte op om at skabe robuste børn og unge.

Et SMG-arrangement tager fat i nogle af de dilemmaer, man som ung og forældre oplever i hverdagen. Arrangementet indledes med en præsentation af det gode ungdomsliv - efterfølgende præsenteres det tema, som klassen har valgt blandt temapakkerne:

  • Sundhed- rusmidler, fysisk og psykisk sundhed mv.
  • Klassefællesskaber- Trivsel, den gode ven og klassens sociale kapital mv.
  • Etik og moral- kriminalitet, marginalisering, tolerance og respekt.
  • Sociale medier- digitale udfordringer, netetik mv.
  • Fremtid - og hvad så? Fra folkeskole til ungdomsuddannelse, valg og fravalg og kulturelle forandringer. (Denne temapakke retter sig kun til 9. klasse).

Beskrivelse af indsatsen og anvendte materialer finder du ovenfor.

Kontakt

For yderligere information kontakt projektleder Ani Hagopian Larsen mobil: 51 57 67 34, mail: ahl@aarhus.dk

Forældre har en betydningsfuld rolle for deres barns trivsel og læring. Vi arbejder med at styrke vejledningen af forældrene i udskolingen.

I de første skoleår har forældre fuld opmærksomhed på barnets skoledag. Som årene går, og som børnene bliver ældre, falder forældrenes engagement i skolen ofte.

Samtidig synes mere end hver fjerde ung i 8. klasse, at det er svært at tale med sine forældre, og at de voksne viser for lidt interesse for deres liv.

Projektet Styrket forældrevejledning i udskolingen skal styrke de fagprofessionelles kompetencer i forhold til vejledningen af forældrene. Det skal dermed gøre en forskel i samarbejdet med forældrene om deres barn. Projektet skal danne grundlag for udvikling af en ny praksis i skoler og fritids- og ungdomsskoler, som er mere virkningsfuld. Den nye praksis arbejder med forældre som ressource og skal opkvalificere forældresamarbejdet.

Læs mere om styrket forældrevejledning og få inspiration til skole-hjem-samtalen på aarhus.dk