Vi løser opgaver indenfor følgende områder:

Børn og unge med komplekse og sammensatte tale-sproglige udfordringer, som kan omhandle:

  • Udviklingsforstyrrelser, herunder udviklingshæmning, CP, syndromer, ASF og opmærksomhedsforstyrrelser
  • Kognitive, perceptuelle og motoriske udfordringer
  • Talemotoriske udfordringer, herunder verbal dyspraksi
  • DLD og andre specifikke sproglige udfordringer

Vores ydelser visiteres gennem VISO’s specialrådgivning i Odense: socialstyrelsen.dk/viso